บริการของเรา

ออกแบบติดตั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
ออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป (Solar Roof Top)
ออกแบบและติดตั้งระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Solar Farm)
ออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์ปั้ม (Solar Pump)
ออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป (Solar Roof Top)
ออกแบบและติดตั้งระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Solar Farm)
ออกแบบติดตั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
ออกแบบติดตั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
ออกแบบติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพไฟฟ้า
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ทำตู้ควบคุมทุกชนิด
ออกแบบปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ขับเคลื่อนความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า
ให้บริการปรึกษาด้านเทคนิค
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบอัตโนมัติ
รับออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิคส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์เฉพาะทาง
บริการติดตั้งและซ่อมอินเวอร์เตอร์ทุกยี่ห้อ
Line
Messenger
Messenger
Line