8 ข้อดีของการใช้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ 
ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การประหยัดคงจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากขึ้น อย่างการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า โซลาร์เซลล์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยประหยัดค่าไฟ อีกทั้งโซลาร์เซลล์ยังสามารถต่อกับปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำโดยไม่ต้องง้อการไฟฟ้าได้อีกด้วย
1. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแทน
2. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ไม่ต้องง้อน้ำมันเครื่องเพื่อการใช้งาน จึงทำให้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อน้ำมันมาใช้กับปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์
3. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ เป็นทางเลือกพลังงานทดแทนสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำ
4. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ มีน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนที่ใช้งานได้ง่าย แม้กระทั่งใส่รถเข็นหรือลากใช้เพื่อการสูบน้ำได้
5. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน 20 – 25 ปี
6. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำเพื่อปลูกพืชผัก หรือทำไร่สวน
7. ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ สามารถใช้ได้ทั้งน้ำบาดาลที่มีน้ำลึก หรือหนองน้ำตื้น โดยเลือกใช้กำลังแรงม้าให้เหมาะสมกับความลึกระดับน้ำ
8. การเลือกใช้ ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับพื้นที่ห่างไกลการไฟฟ้า เพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ว่าบริเวณไหนก็ใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด