อินเวอร์เตอร์ (Inverter) AC310 Series Frequency Inverter

จุดเด่นพิเศษอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC310

 • ประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง สำหรับการทำงานร่วมกับมอเตอร์ เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
 • รองรับการควบคุมได้หลากหลาย ทั้งซิงโครนัส และอะซิงโครนัส
 • สามารถควบคุมแรงบิดที่สูงได้อย่างแม่นยำ เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด
 • สามารถระบายความร้อนได้อย่างดี เชื่อถือได้ ลดปัญหาเครื่องร้อน
 • สามารถเชื่อมต่อระบบได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
 • ออกแบบแป้นพิมพ์สำหรับการใช้งานได้มาตรฐาน เข้าใจและใช้งานง่าย
 • อินเวอร์เตอร์มีขนาดที่เหมาะสม สามารถติดตั้งได้อย่างประหยัดพื้นที่

 

รับประกัน 1 ปี – มีคู่มือภาษาไทย

Catalogue User guide

AC310 series high-performance inverter

 1. High-performance vector universal platform and brand new motor control algorithm.
 2. Synchronous and asynchronous drives are integrated, open-loop and closed-loop are comprehensive.
 3. Accurate torque excitation decoupling and excellent dynamic response performance.
 4. The entire series of book-based design saves installation space to the greatest extent.
 5. Comprehensive thermal simulation design to ensure the rationality of hardware arrangement.
 6. AC310 series innovative grounding method can quickly solve the problem of electromagnetic interference.
 7. Software and hardware modular design requirements and powerful expansion capabilities.
 8. PCB is properly sprayed with three anti-paints to improve product environmental adaptability.

Standard machine “special” use and function in one

AC310 continues the innovative mechanism of the AC300 series, retains the original product features, and it is committed to solving customers’ troubles in selecting models and improving market competitiveness. It has the function of industry expansion, which can be expanded and increased according to the actual use of industry parameters, and integrates multiple industry parameters, so as to realize the “special” use of the standard machine and the integration of functions.

Actively respond to Industry 4.0

With the continuous reform of intelligent production, centralized control of products becomes more common.AC310 products can support different types of DCS systems and PLC systems to achieve commonality, it can also support various types of touch screen and AC310 direct communication, standard MODBUS-RTU communication, compatible and optional support PROFIBUS-DP, CANOPEN, PROFINET communication protocol.

Perfect protection mechanism

It has hardware protection functions such as output short-circuit protection to ground, internal buffer relay protection, fan drive circuit protection, external 24VDC short-circuit protection, motor overload protection, and other hardware protection functions. It can realize all-around protection of the internal and peripheral equipment of the inverter.

Software suppression function:

 • Under voltage suppression
 • Overvoltage suppression
 • Overcurrent suppression
 • Overexcitation suppression

Unique ingenuity and bringing brilliant control algorithms

 1. Drive a variety of loads: support synchronous, asynchronous, synchronous reluctance motors, electric spindles, AC servos, and other motors.
 2. Comprehensive control modes: one machine covers V/F mode, separation of voltage and frequency, open/closed-loop vector, free choice of speed, and torque.
 3. Motor self-learning: the world’s leading self-learning algorithm, accurate and consistent movement and static.
 4. High-speed field weakening control: high-bandwidth current vector, 12 times the field weakening high-precision output.

New appearance, design and aesthetics are integrated

 1. The book-style narrow body design reduces the volume by up to 60%.
 2. Up and down straight-through heat dissipation, multiple inverters can be installed side by side, greatly reducing the volume of the electrical cabinet.
 3. Brand-new keyboard design, simple appearance, support dual keyboard display.

Make it simple, save more time

 1. European-style terminal, simple wiring, improve efficiency.
 2. Domestic general parameter arrangement, optimized operation buttons, easy to use.
 3. The dedicated upper debugging software VCASoft Ver1.3 can minimize the debugging time and difficulty.

All-in-one, rich and excellent expansion capabilities

 1. A variety of extended interfaces to meet the needs of customization.
 2. The AC310 control board reserves two SPI high-speed channel external extension cards. The control board automatically recognizes the expansion card and includes the expansion card setting parameter group.