อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ (Inverter) AC10 Series Frequency Inverter

จุดเด่นพิเศษ

 1. การออกแบบที่มีความทันสมัย กะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย
 2. สามารถติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่ การติดตั้งกับราง การติดตั้งด้านข้าง การติดตั้งในแนวตั้ง
 3. ทนต่ออุณหภูมิได้ดี ไม่มีการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิแวดล้อม 50 องศา
 4. ออกแบบสายไฟให้สามารถติดตั้งหรือต่อสายร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างสะดวกสบาย
 5. สามารถระบายความร้อนและป้องกันฝุ่นได้ในตัว
 6. ช่วยป้องกันการขัดข้องของระบบไฟฟ้าได้อย่างดี เช่น กระแสไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟเกิน
 7. สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้ ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานได้แบบไร้สาย
 8. ประสิทธิภาพสูง มีฟังก์ชันที่ทันสมัย ไร้ขีดจำกัด แม้เครื่องเล็ก แต่มากความสามารถ

รับประกัน 1 ปี – มีคู่มือภาษาไทย

Catalogue User guide

  อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ AC10

  อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ AC10 Series

  อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ หรือ VFD (Varible Frequency Drives) หรือ VSD (Varible Spreed Drives) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมแรงบิด และความเร็วของมอเตอร์ ช่วย Start และ Stop มอเตอร์ได้ และมีส่วนช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์ได้ด้วย ซึ่งทางเรามี อินเวอเตอร์ปรับความเร็วรอบ หลากหลายสำหรับมอเตอร์หลายขนาด เพื่อความเหมาะสมในงานนั้นๆ

  อินเวอร์เตอร์ AC10จุดเด่นพิเศษของอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์

  1. การออกแบบที่มีความทันสมัย กะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย
  2. สามารถติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่ การติดตั้งกับราง การติดตั้งด้านข้าง การติดตั้งในแนวตั้ง
  3. ทนต่ออุณหภูมิได้ดี ไม่มีการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิแวดล้อม 50 องศา
  4. ออกแบบสายไฟให้สามารถติดตั้งหรือต่อสายร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างสะดวกสบาย
  5. สามารถระบายความร้อนและป้องกันฝุ่นได้ในตัว
  6. ช่วยป้องกันการขัดข้องของระบบไฟฟ้าได้อย่างดี เช่น กระแสไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟเกิน
  7. สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้ ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานได้แบบไร้สาย
  8. ประสิทธิภาพสูง มีฟังก์ชันที่ทันสมัย ไร้ขีดจำกัด แม้เครื่องเล็ก แต่มากความสามารถ

  การออกแบบที่มีความทันสมัย กะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย

   

  รูปแบบการติดตั้งของอินเวอร์เตอร์ AC10

  1. สามารถติดตั้งด้านข้างคู่กันได้โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง
  2. สามารถติดตั้งด้านข้างสำหรับพื้นที่หน้าที่ไม่เพียงพอ
  3. สามารถติดตั้งบนรางเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

  ทนต่ออุณหภูมิได้ดี ไม่มีการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิแวดล้อม 50 องศา

  การออกแบบท่ออากาศโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของเครื่องต่ำ และที่อุณหภูมิแวดล้อม 50 องศา ยังสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่จำเป็นต้องปรับลดอุณหภูมิแวดล้อมลง

  ทนต่ออุณหภูมิของอินเวอร์เตอร์

  การระบายความร้อน

  ท่ออากาศถูกออกแบบให้แยกออกอย่างสมบูรณ์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยคำนึงถึงการกระจายความร้อนของอุปกรณ์ และมีการป้องกันฝุ่นตามระดับ IP ที่ระบุไว้

  การระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์

  การเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์คเสริม

  พอร์ตเครือข่ายเน็ตเวิร์ครุ่นนี้รองรับสัญญาณ RS485 และ CAN ได้โดยตรงผ่านพอร์ตเครือข่ายเสริม และสามารถเชื่อมต่อเอง ได้ด้วยสายเคเบิลซึ่งสะดวก และสวยงาม

  การเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์คเสริมของอินเวอร์เตอร์

  การป้องกันแรงดันสูงเกินพิกัด

  เมื่อแรงดันบัสถึงมากกว่า หรือเท่ากับจุดป้องกันแรงดันบัสเกินระหว่างการทำงานของอินเวอร์เตอร์ โดยจะปรับความถี่การทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแรงดันบัสที่มากเกินไป เพื่อให้อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่หยุดการทำงาน

  การป้องกันแรงดันสูงเกินพิกัดของอินเวอร์เตอร์

  การป้องกันแรงดันต่ำเกินพิกัด

  เมื่ออินเวอร์เตอร์สูญเสียพลังงานอย่างกระทันหันระหว่างการทำงานอินเวอร์เตอร์จะปรับความถี่ในการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากแรงดันบัสลดลงไปถึงจุดป้องกันแรงดันต่ำเกินพิกัด เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้ในกรณีที่แรงดันตกแล้วแหล่งจ่ายไฟกลับมาอยู่สถานะปกติภายในเวลาที่กำหนดอินเวอร์เตอร์จะไม่หยุดทำงาน

  การป้องกันแรงดันต่ำเกินพิกัดของอินเวอร์เตอร์

  การป้องกันกระแสสูงเกินพิกัด

  ฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสสูงเกินพิกัดเป็นการป้องกระแสเกินระหว่างการทำงานแบบอัตอัตโนมัติโดยไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือความผิดปกติในระบบ สำหรับโหลดบางตัวที่มีความเฉื่อยมากหรือมีการเปลี่ยนแปลงของโหลดที่รุนแรงฉับพลันฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์มาก การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะโหมดควบคุมแบบ V/F เท่านั้น โหมดควบคุมแบบเวกเตอร์คอนโทรลตั้งปกติ

  การป้องกันกระแสสูงเกินพิกัดของอินเวอร์เตอร์

  ขีดจำกัดของรูปคลื่นกระแส

  เมื่อกระแสไฟขาออกเกินขีดจำกัดของรูปคลื่นกระแส จะมีฟังก์ชั่นการป้องกันภายในตัวของอินเวอร์เตอร์เอง ซึ่งสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของกระแสในระดับหนึ่งเพื่อให้กระแสไม่เกินค่าการป้องกันของอินเวอร์เตอร์ และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการโหลดเกินแบบกะทันหันหรือกระแสไฟผิดปกติ

  ขีดจำกัดของรูปคลื่นกระแสของอินเวอร์เตอร์

   

   

  อัพเกรดซอฟต์แวร์/แสดงผลผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับอัพเกรดซอฟต์แวร์ และจัดเก็บพารามิเตอร์ ดาวน์โหลดพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ได้หลายตัว อีกทั้งยังสามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งได้ เมื่อทำการเปลี่ยนค่าอินเวอร์เตอร์ซอฟต์แวร์จะแสดงผลต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าพารามิเตอร์ มอเตอร์ ฟังก์ชันออสซิลโลสโคป ฯลฯ เพียงเชื่อมต่อสัญญาณ RS485 ก็สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆ

  ข้อมูลการทำงานของอินเวอร์เตอร์แสดงผลผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของอินเวอร์เตอร์

   

  รุ่นสินค้า

  AC10 model naming rules :

  AC10 Model name rule Installation Size AC10