ระบบสูบน้ำในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลำพูน ใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์
แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 250Wp ชนิด Poly Crystalline จำนวน 400 แผง
Solar inverter ยี่ห้อ POWTRAN รุ่น PI9230B-S 110G3 110kW (EATC)
ปั้มน้ำขนาด 75 แรงม้า 3 เฟส 380Vac 50Hz 2 จำนวนชุด