รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ Veichi AC10 0.75 kW กทม.

รายละเอียด

ผลงานการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง ที่กทม.

สถานที่ติดตั้ง : บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด

  • ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ AC10 0.75 kW
กำลังไฟฟ้า 0.75 kW
ระบบไฟฟ้า Input 1 เฟส Output 3 เฟส
แรงดันไฟฟ้า 220V
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ INVERTER-2566001

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC10

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC10 ตัวช่วยแปลงไฟฟ้า ทำงานร่วมกับมอเตอร์ เพื่อปรับการควบคุมความเร็ว ความถี่ของมอเตอร์ ส่งต่อให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่เกิดการขัดข้องทางระบบไฟฟ้า ช่วยให้การทำงานของเครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงาน สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เสถียร สามารถดำเนินงานตามเป้าหมาย ไม่บกพร่องเรื่องพลังงานที่ไม่เพียงพอ

รูปภาพการติดตั้ง

รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ Veichi AC10 0.75 kW กทม.
รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ Veichi AC10 0.75 kW กทม.
รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ Veichi AC10 0.75 kW กทม.

สอบถามใบเสนอราคา