รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ Veichi SI21 2.2 kW จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด

ผลงานการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง ที่จังหวัดสระบุรี

สถานที่ติดตั้ง : สระบุรี

  • ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ SI21 2.2. kW
กำลังไฟฟ้า 2.2 kW
ระบบไฟฟ้า Input AC 1เฟส output 3เฟส Input DC 150-450V
แรงดันไฟฟ้า 220V
สถานที่ จังหวัดสระบุรี
เลขที่ INVERTER-2565002

SI21 Solar Pump Inverter

ปัจจุบันอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานร่วมกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่สุด ได้กระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ ช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานได้เต็มที่

รูปภาพการติดตั้ง

รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ Veichi SI21 2.2 kW จังหวัดสระบุรี
รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ Veichi SI21 2.2 kW จังหวัดสระบุรี
รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ Veichi SI21 2.2 kW จังหวัดสระบุรี
รีวิวการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ Veichi SI21 2.2 kW จังหวัดสระบุรี

สอบถามใบเสนอราคา