รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 4.1 kWp กทม.

รายละเอียด

ผลงานการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง ที่กทม.

สถานที่ติดตั้ง : กทม.

  • ติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 4.1 kWp
กำลังไฟฟ้า 4.1 kWp
ระบบไฟฟ้า 3เฟส
แรงดันไฟฟ้า 380V
สถานที่ กทม.
เลขที่ SOLARROOF TOP-2566002

4 วิธีประหยัดพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรม

1.แสงสว่างภายในโรงงานเลือกใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือหลอดไฟ ที่มีประสิทธิภาพสูง มีนวัตกรรมที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ เช่น มีระบบอัตโนมัติ หรือใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ โดยการติดตั้งหลังคาที่สามารถมีแสงสว่างผ่านได้ สามารถช่วยให้โรงงานสว่างได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ และเปิดไฟเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น 

2.ทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงงานอุปกรณ์ภายในโรงงาน เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในบริษัท มีอายุการใช้งาน สามารถเสื่อมสภาพได้ตามกาลเวลา การทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงงาน สามารถช่วยป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ภายในโรงงานได้ รวมถึงได้เป็นการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายหรือไหม เพื่อให้ได้รับการซ่อมแซม ก่อนที่อุปกรณ์เสียหาย ทำให้อุปกรณ์ภายในโรงงานสามารถทำไงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ที่มีความนิยมสูงมากในปัจจุบัน โดยเพราะในงานด้านการเกษตร ช่วยให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้สำหรับการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ แผงโซล่าเซลล์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถได้พลังงานไฟฟ้าที่เสถียรมากขึ้น หรือให้ได้พลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยอาศัยอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยให้ควบคุมการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในความถี่ที่เหมาะสม เสถียรต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

4.ติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงานพลังงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรเป็นเวลานาน หรือใช้เครื่องจักรอยู่เสมอ ควรมีตัวช่วยเพื่อปรับการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความประหยัดและเหมาะสมกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ มีหน้าที่ในการรับพลังงานไฟฟ้าและแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการทำงานของมอเตอร์ เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียร เหมาะสม หากได้รับพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการเสียหายได้ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์จึงมีหน้าที่มาช่วยใหการทำงานมีความปลอดภัย เสถียร และเหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

รูปภาพการติดตั้ง

รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 4.1 kWp กทม.
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 4.1 kWp กทม.
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 4.1 kWp กทม.
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 4.1 kWp กทม.
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 4.1 kWp กทม.

สอบถามใบเสนอราคา