รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 158.4kWp จ.สิงห์บุรี

รายละเอียด

ผลงานการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง ที่จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่ติดตั้ง : บริษัทโรงสีกิตติธัญญพัฒนา

  • ติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 158.4kWp
กำลังไฟฟ้า 158.4kWp
ระบบไฟฟ้า 3เฟส
แรงดันไฟฟ้า 380V
สถานที่ จังหวัดสิงห์บุรี
เลขที่ SOLARROOF-2566006

พลังงานแสงอาทิตย์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรบ้าง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “โซลาร์เซลล์” ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์นี้จะทำการรับพลังงานแสงอาทิตย์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เราจึงต้องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “อินเวอร์เตอร์”

อินเวอร์เตอร์มีหลายประเภทใช้งานแตกต่างกัน เช่น อินเวอร์เตอร์ออนกริดใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า และอินเวอร์เตอร์ความถี่ใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์

รูปภาพการติดตั้ง

รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 158.4kWp จ.สิงห์บุรี
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 158.4kWp จ.สิงห์บุรี
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 158.4kWp จ.สิงห์บุรี
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 158.4kWp จ.สิงห์บุรี

สอบถามใบเสนอราคา