รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 46.41kWp จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

ผลงานการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ติดตั้ง : สุพรรณบุรี

  • ติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 46.41kWp
กำลังไฟฟ้า 46.41kWp
ระบบไฟฟ้า 3เฟส
แรงดันไฟฟ้า 380V
สถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ SOLARROOF-2566005

พลังงานแสงอาทิตย์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรบ้าง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “โซลาร์เซลล์” ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์นี้จะทำการรับพลังงานแสงอาทิตย์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เราจึงต้องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “อินเวอร์เตอร์”

อินเวอร์เตอร์มีหลายประเภทใช้งานแตกต่างกัน เช่น อินเวอร์เตอร์ออนกริดใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า และอินเวอร์เตอร์ความถี่ใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์

รูปภาพการติดตั้ง

รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 46.41kWp จังหวัดสุพรรณบุรี
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 46.41kWp จังหวัดสุพรรณบุรี
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 46.41kWp จังหวัดสุพรรณบุรี
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 46.41kWp จังหวัดสุพรรณบุรี
รีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์รูฟท๊อป 46.41kWp จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามใบเสนอราคา