โซลาร์ฟาร์มคืออะไร

โซลาร์ฟาร์มคือสถานที่ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์มมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และสามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นดินและบนหลังคา

การติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่

การติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท และผลิตไฟฟ้าได้ 15,000 หน่วยต่อเดือน โดยการไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 2.20 บาทต่อหน่วย ทำให้สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 33,000 บาทต่อเดือน หรือ 396,000 บาทต่อปี

ความคุ้มค่าของการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าอย่างมาก
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง ไม่มีการเผาไหม้ที่เป็นมลพิษต่ออากาศ
  • การทำโซล่าฟาร์ม ติดตั้งได้ง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อน เพียงแค่มีโซลาร์เซลล์ สายไฟ แบตเตอรี่ ก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่

  • พลังงานไฟฟ้าที่ได้อาจไม่คุ้มค่า ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้แค่เฉพาะตอนกลางวันหรือตอนที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้น
  • ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก การติดตั้งโซลาร์เซลล์จำนวนมากใช้พื้นที่เยอะตามไปด้วย
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง การติดตั้งโซลาร์ฟาร์มจำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ บวกกับค่าใช้จ่ายจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ สายไฟ แบตเตอรี่ และอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการติดตั้งเป็นจำนวนมาก
การลงทุนในอนาคต

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยในปี 2567 ก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายของรัฐบาล ที่มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) และการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน ที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ อัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย

สำหรับคนที่มีเงินลงทุนและกำลังพิจารณาการลงทุนในโซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่ ควรศึกษาข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียด รวมถึงความพร้อมหลายๆ อย่างทั้งพื้นที่ อุปกรณ์ ความชำนาญในการติดตั้ง รวมถึงค่าบำรุงรักษา เพื่อให้การติดตั้งโซลาร์ฟาร์มเป็นไปด้วยความปลอดภัย และคุ้มค่า

โซลาร์ฟาร์มคืออะไร?

โซลาร์ฟาร์มคือสถานที่ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การติดตั้งโซลาร์ฟาร์มใช้พื้นที่เท่าไหร่?

การติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่ จะใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่

โซลาร์ฟาร์มผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่?

โซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 15,000 หน่วยต่อเดือน

การติดตั้งโซลาร์ฟาร์มคุ้มค่าไหม?

การติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม 1 ไร่ คุ้มค่าในระยะยาว โดยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 33,000 บาทต่อเดือน หรือ 396,000 บาทต่อปี