Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

           “แสงณที” กิจกรรมที่เกิดจากความตั้งใจของ “เทอรากรุ้ป” ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการประหยัดพลังงาน และพลังงานสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าสานต่อ “โครงการแสงณที ส่งต่อสิ่งดีเพื่อสังคม” ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 เพื่อนำพลังงานสะอาดจากระบบโซลาร์เซลล์ ทั้งระบบน้ำ และไฟฟ้าไปเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ สร้างประโยชน์ให้แก่ ชุมชน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งขาดแคลนไฟฟ้า และประปา

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

          ล่าสุด คณะผู้บริหารนำทีมงาน ติดตั้งน้ำพุระบบโซลาร์เซลล์ถวายแด่ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ (ประธานสงฆ์) เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าภายในวัด และปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น จำนวน 2 ชุด ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

        คุณธีรวัฒน์ ปอกเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอรากรุ้ป จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 5 ปีที่ เทอรากรุ้ป ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน โครงการแสงณที นำระบบโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งให้แก่ชุมชน โรงเรียน วัดในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนไฟฟ้า และประปาใช้ โดยเชื่อว่าแสงสว่าง และน้ำที่มาจากพลังงานสะอาด จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างประโยชน์รอบด้านให้สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังช่วยลดมลพิษ และลดการใช้พลังงาน”

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

โอกาสนี้ คุณธีรวัฒน์ ปอกเพชร นำคณะทีมงานบริษัท เทอรากรุ้ป จำกัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยถวายทำบุญในงานผูกพัทสีมา ฉลองอุโบสถไม้ตะเคียนทองหลังใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 8-23 เมษายน ณ วัดป่าวังน้ำเย็น เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท เทอรากรุ้ป จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันประหยัดพลังงาน และพลังงานสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “คำมั่นสัญญาของเราคือการทำให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้วยบริการ และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน” มุ่งสรรสร้างการเติบโตควบคู่กับการใช้พลังงานสะอาดพร้อมกับการลดใช้พลังงาน โดยยึดมั่นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมให้บริการด้านไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ปรับรอบความเร็วมอเตอร์ (Inverter) เอซีไดร์ฟ ดีซีไดรฟ์ พีแอลซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงงานตรวจซ่อม และที่สำคัญคือการบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคฟรีอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท เทอรากรุ้ป จำกัด ยังได้ทำการวิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์กำลัง รวมถึงอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานที่มีคุณภาพระดับโลก ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

สำหรับ “โครงการแสงณที ส่งต่อสิ่งดีเพื่อสังคม” โดยเทอรากรุ้ป เป็นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานมาต่อยอดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งมั่นที่จะนำแสงสว่าง และสายน้ำจากพลังงานสะอาดสู่ชุมชน โรงเรียน วัดที่ขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้าถึงพลังงานสะอาด จากแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของ “โครงการแสงณที” ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยติดตั้งระบบโซลารเซลล์ทั้งน้ำ และไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนได้ลดภาระค่าใช้จ่าย เข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาด ปัจจุบันสานต่อโครงการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 (พ.ศ. 2566) ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ นครสวรรค์ และจังหวัดมหาสารคาม

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

Teragroup ถวายชุดน้ำพุโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ในโครงการ “แสงณที” กับการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : TERA GROUP CO., LTD.
Line : @teragroup
Website: www.teragroup.co.th
YouTube : Tera Group
Tiktok : @tera_group2
โทร : 02-3280801