ติดตั้งตู้ MDB 1000A และ SOFT STARTER ยี่ห้อ POWTRAN สำหรับกระบวนการผลิตก๊าซ NGV
ตู้