การเลือกเทคโนโลยี และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เเละ การบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเเรม เเกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา