อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ตัวช่วยในการปรับรอบมอเตอร์ให้การทำงานของมอเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการทำงานที่ต้องใช้มอเตอร์อยู่ตลอดเวลา การใช้อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์จะเข้ามามีส่วนช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง ไม่ทำให้ระบบการทำงานของเครื่องจักรขัดข้องในการทำงาน

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ คือ ?

อุปกรณ์สำหรับควบคุมความเร็วของการทำงานมอเตอร์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับมอเตอร์ในการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ หรือระบบไฟฟ้าต่างๆ

ข้อดีของ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์

  • ปรับรอบมอเตอร์ ให้ความเร็วของมอเตอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสม ตามการใช้งานต่าง ๆ สามารถควบคุมทำให้ระบบการทำงานต่างๆ มีความเสถียร คงที่อยู่เสมอ
  • ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมาย และลดต้นทุน
  • ป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร หากมีการขัดข้องของระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ 
  • ลดโอกาสการเกิดการกระชากไฟฟ้าเมื่อเริ่มการใช้งาน ช่วยให้ลดความต้องการของพลังงานไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่
  • ช่วยประหยัดพลังงาน ปรับสมดุลการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน

VEICHI AC310 Series Frequency Inverter

การปรับรอบเพิ่มลดความถี่ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์

ก่อนการใช้งาน อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ควรตั้งค่าพรามิเตอร์ของมอเตอร์เพื่อให้อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานกับมอเตอร์ได้อย่างเหมาะสม หากตั้งค่าไม่เหมาะสม อาจเกิดความเสียหาย ซึ่งพารามิเตอร์ของมอเตอร์ที่ต้องปรับให้เหมาะสม คือ ขนาดของแรงดันที่ใช้, ขนาดของกระแส, กำลังวัตต์, ความเร็วรอบของมอเตอร์

 

หลังจากนั้นเริ่มกำหนดรูปแบบการควบคุม หรือ กำหนดการเปิด/ปิดอินเวอร์เตอร์ และการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ สำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมถึงการกำหนดช่วงความถี่ของการใช้งานมอเตอร์ การปรับค่าความถี่ต่ำสุด หรือ สูงสุด ที่อินเวอร์เตอร์ปรับรอบตัวมอเตอร์ ซึ่งความถี่ทำกำหนดควรกำหนดให้เหมาะสมกับการทำงานของมอเตอร์ เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การปรับรอบความถี่ต่ำสุดของ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ เพื่อลดความถี่ต่ำสุดของมอเตอร์ การปรับความถี่ต่ำสุดให้มอเตอร์หมุนได้ โดยทั่วไปไม่ควรตั้งต่ำกว่า 10Hz เพราะจะทำให้มอเตอร์ทอร์คตก ไม่มีกำลัง ส่งผลให้การทำงานของมอเตอร์กับเครื่องจักร ทำงานได้ไม่เหมาะสม

การปรับรอบความถี่สูงสุดของ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ เพื่อเพิ่มความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ที่สามารถหมุนได้ โดยทั่วไปแรงดันไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นมีความถี่อยู่ที่ 50Hz หากตั้งค่าความถี่สูงสุดของมอเตอร์มากกว่า 50 Hz สามารถทำให้ทอร์คของมอเตอร์ตกลงอย่างเร็ว แต่ทำให้มอเตอร์มีความเร็วหมุนที่สูงขึ้น

โดยการปรับรอบความถี่ต่ำสุดหรือสูงสุดขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานร่วมกับระบบเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้งาน ควรปรับการใช้งานให้เหมาะสม เพื่อให้มอเตอร์สามารถทำงานได้เหมาะสม และอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์สามารถช่วยให้การทำงานของมอเตอร์มีการทำงานที่คงที่ เสถียร ลดปัญหาการขัดข้องของการทำงานที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาได้ การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมควรเลือกอินเวอร์เตอร์ที่ได้คุณภาพและทันสมัย บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ พร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวิเคราะห์การติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup