อินเวอเตอร์ปรับรอบมอเตอร์ คืออปุกรณ์ที่ใช้สำหรับการปรับรอบการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับรอบมอเตอร์จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ ซึ่งอินเวอร์เตอร์ในแบรนด์ VEICHI ก็มีหลายรุ่น ที่มีความแตกต่างกันในด้านการใช้งาน วันนี้เราจึงมาเปรียบเทียบ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์  รุ่น AC310 และ รุ่น AC10  ให้ทุกท่านได้เข้าใจ และง่ายต่อการเลือกใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นของอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์รุ่น AC310 และ รุ่น AC10 

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ VEICHI รุ่น AC310 High Performance Vector Frequency Inverter 

อินเวอร์เตอร์ VEICHI รุ่น AC310คืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการปรับความถี่ (frequency) และแรงดันไฟฟ้า เพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์ AC โดยมีแนวคิดต่อยอดมาจากอินเวอร์เตอร์ VEICHI รุ่น AC300 ซึ่งช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีการออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ VEICHI AC310 Series ช่วยให้การทำงานกับมอเตอร์ในโรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้ากับการทำงานในยุคสมัยนี้มากที่สุด

อินเวอร์เตอร์ VEICHI รุ่น AC310คืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการปรับความถี่ (frequency) และแรงดันไฟฟ้า เพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์ AC โดยมีแนวคิดต่อยอดมาจากอินเวอร์เตอร์ VEICHI รุ่น AC300 ซึ่งช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีการออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ VEICHI รุ่น AC10 Series Frequency Inverter

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)VEICHI AC10 Series Frequency Inverter

อินเวอร์เตอร์รุ่น AC10 คือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีล่าสุดของ VEICHI โดยอิงมาจากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดเล็กลงมา มีความน่าเช่ือถือสูง และราคาที่ดี มีรูปร่างที่บางและเล็กกระทัดรัด สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกสะบาย อุณหภูมิตอนเดินเครื่องต่ำ ประสิทธิภาพในการป้องกันสูง พัฒนาอยู่บนระบบจัดการอัจฉริยะ PLM R&D มีซอฟแวร์ที่สเถียร ฮารด์แวร์มีประสิทธิภาพ และข้อดีต่างๆ อีกมากมาย

สิ่งที่เหมือนกันในอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ทั้งสองรุ่น

ทั้งสองรุ่นเป็นเครื่องมือที่มีฟังก์ชันป้องกันแรงดันที่สูงเกินพิกัด ต่ำเกินพิกัดเมื่อเกิดแรงดันที่สูงหรือเท่ากับจุดที่ป้องกันแรงดันเกิน หรือเกิดปัญหาอินเวอร์เตอร์เกิดแรงดันที่ต่ำเกินในขณะที่อินเวอร์เตอร์กำลังทำงานอยู่ ตัวอินเวอร์เตอร์จะทำการปรับความถี่ทันทีโดยอัตโนมัติ เพื่อลดแรงดันให้กลับมาเป็นปกติตามจุดที่ป้องกัน ทำให้อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้ต่อโดยไม่หยุดทำงาน ไม่กระทบต่อมอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ และสามารถทำงานกับเครื่องจักรได้อย่างเสถียร ไม่ขัดข้อง รวมถึงในกรณีที่กระแสไฟสูงเกินไปในขณะที่กำลังทำงาน ฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟที่สูงเกินพิกัด จะทำการป้องกันไม่ให้กระแสไฟเกินโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผิดปกติต่อระบบการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับโหลดที่มีการทำงานช้าหรือโหลที่มีความเร็วเกินไป ฟังก์ชันป้องกันกระแสสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เช่นกัน 

ส่วนความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ทั้งสองรุ่นนั้น

สิ่งแรก คือ ขนาด เพราะ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC10 ถูกสร้างขึ้นมาโดยเน้นรูปแบบที่เล็ก และกระทัดรัด โดยในรุ่นที่ใหญ่ที่สุดมีความกว้างด้านหน้าเพียง 75 มิลลิเมตร ส่วน รุ่น AC310 ในรุ่นที่โมเดลโครงพลาสติกที่เล็กสุด ก็ยังมีด้านหน้าที่กว้าง 76 มิลลิเมตร และรุ่นโมเดลโครงตู้ที่ใหญ่ที่สุด มีขนาดหน้ากว้างถึง 1201 มิลลิเมตร

ต่อมา คือ ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อ ในส่วนของอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC310 เป็นรุ่นที่ถูกผลิตมาเพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน สามารถเข้าใจได้ง่าย ใช้งานง่าย รองรับระบบ DCS, PLC และ HMI รองรับ GPRS และ GSM ควบค่สูองโหมด สามารถควบคุมการทำงานผ่านสัญญาญโทรศัพท์ แสดงผลตามจริงแบบออนไลน์ สามารถวินิจฉัย และรับรู้ความผิดพลาดได้ทันท่วงที แต่ในส่วนของ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC10 แม้ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณโทรศัพท์ได้ แต่ก็มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์ค รองรับสัญญาณ RS485 และ CAN ได้โดยตรงผ่านพอร์ตเครือข่ายเสริม รวมถึงสามารถทำการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลได้เอง ทั้งสะดวก และเป็นระเบียบ

ทั้งนี้ ขนาด หรือฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อที่ดี ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือก เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะ  อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC10 เหมาะสมกับการใช้ในการข้บปั๊มน้ำ รายผลิตอัตโนมัติ กระบวนการขนส่ง การผลิตอาหารใส่บรรจุภัณฑ์ และในอตุสาหกรรมงานไม้ ส่วนอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC310 ด้วยความที่มีหลายขนาด และหลายโครงให้เลือก จึงมักจะใช้ในอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่กว่า เช่น งานเครนขนย้าย งานรีดลวด งานขับเคลื่อนลิฟท์ การบำบัดสภาพแวดล้อม การขึ้นรูปและการบรรจุ อุตสาหกรรมการขุด อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมน้ำมัน รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์รุ่น AC310 และ รุ่น AC10 ควรได้รับการติดตั้ง และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมด้วยอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะฉะนั้นจึงควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนการติดตั้ง โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และมีช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานของไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด