จำนวน 2 แห่ง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300Wp ชนิด Poly crystalline จำนวน 14 แผง
  2. ปั้มน้ำขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 220Vac 50Hz ชนิด submersible pump อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร
  3. งานโครงเสาเหล็กพร้อมฐานรองรับแผง