ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงหรือพลังงานได้จำนวนมาก เพราะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า แทนการใช้เชื้อเพลิง รวมถึงสามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนได้ แต่การติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีหัวใจ หรือส่วนประกอบหลัก ๆ 3 อย่างด้วยกัน มีอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

 

1. ขนาดระบบ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้น้ำ

ปริมาณความต้องการน้ำต่อวัน สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน ต้องออกแบบระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์2. แผงโซล่าร์เซลล์ ต้องมีคุณภาพ

การใช้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์สำหรับการรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง จึงต้องเลือกบริษัทที่จำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีคุณภาพสูง ได้การรับรอง หรือได้มาตรฐาน รวมถึงการรับประกันหลังจากขาย 

Solar Pump Inverter

อินเวอร์เตอร์ SI21 Series Solar Pump Inverter

3. ระบบแปลงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Pump Inverter )

อุปกรณ์ที่สำคัญ สำหรับการใช้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า นำมาใช้กับปั๊มน้ำ ซึ่งต้องเป็นเครื่องแปลงพลังงานสำหรับการใช้ปั๊มน้ำโดยเฉพาะเท่านั้น เพราะมีระบบที่เอื้อต่อการทำงานของการระบบปั๊มน้ำ 

 

การติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้องตรวจเช็คหลายอย่างเพื่อให้การทำงานของเครื่องปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพ หากไม่มั่นใจ สามารถให้ช่างวิเคราะห์เพื่อเลือกและวางระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่สุด เราพร้อมดูแลและให้บริการ ติดต่อสอบถาม 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup