solar pump inverterการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้เราได้พลังงานไฟฟ้าที่อาจไม่เสถียร การจ่ายไฟอาจได้กำลังไฟที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟมาก หรือการใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวพร้อมกัน ทำให้การทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับการทำงานในอุตสาหกรรม เช่น อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Pump Inverter ) ยิ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียร สม่ำเสมอ ทำให้การใช้งานของปั๊มน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีเทคโนโลยี MPPT ที่มาช่วยให้พลังงานไฟฟ้ามีความเสถียรยิ่งขึ้น

 

MTTP หรือ Maximum Power Point Tracking คือ เทคโนโลยีที่ช่วยการคำนวณ ให้กับเครื่องผลิตไฟฟ้า อย่างแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

เพราะพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจทำให้การผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ หรือเหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากแสงของพระอาทิตย์มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา ทำให้ได้พลังงานที่ไม่เสถียร 

 

MTTP จึงมีส่วนในการช่วยคำนวณ อัลกอริทึม ทำให้จับจุดที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีที่สุด ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาก็ตาม 

อินเวอร์เตอร์ SI21 Series Solar Pump Inverter

Solar Pump Inverter

เป็นอินเวอร์เตอร์ สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีเทคโนโลยี MTTP เป็นระบบที่มีอยู่ใน อินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การทำงานของปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ต้องมีการรับไฟฟ้ากระแสตรงจากโซลาร์เซลล์ และแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับส่งต่อเครื่องปั๊มน้ำ การติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงต้องเลือก อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานที่สุด

 

คุณสมบัติ

– สามารถใช้งานได้กับมอเตอร์ ​​S.R.M, P.M.S.M และ A.M. 

– ประหยัดพลังงาน และได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้น

– ได้กระแสไฟฟ้าที่เสถียร และ มีประสิทธิภาพสูงถึง 99.8% ด้วยเทคโนโลยี MPPT

– ง่ายต่อการใช้งาน 

– ติดตั้งได้ง่าย 

– สามารถดูการทำงานบนแอปพลิเคชั่น หรือบนคอมพิวเตอร์ ได้

 

โดยการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Pump Inverter ควรได้รับการติดตั้งและดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การวางระบบมีความเหมาะสมกับการทำงานของปั๊มน้ำ และได้พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup