พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่พลังงานไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และยังเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ ไม่ทำให้เกิดมลพิษ หรือทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ ทำให้นิยมใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับพลังงานลม 

 

ซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานได้นั้น ต้องมีอุปกรณ์สำหรับรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า สิ่งนั้นคือ แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อรับพลังงานสร้างอาทิตย์ ที่มีความทนทานแข็งแรง สามารถวางได้ในที่โล่งแจ้ง สามารถโดนฝนได้ 

 

หนึ่งในอุปกรณ์ที่มีการนำมาใช้ควบคู่กับ พลังงานแสงอาทิตย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความนิยมมากคือ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะช่วยให้พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้มีน้ำใช้ โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงที่อาจต้องใช้จ่ายเป็นประจำ และปริมาณมาก 

 

โดยปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีส่วนประกอบหลัก ๆ ได้แก่

  1. แผงโซลาร์เซลล์
  2. Solar Pump Inverter สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้า
  3. แบตเตอรี่ เพื่อกักเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์
  4. ปั๊มสูบน้ำ

 

ซึ่งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีหลัก ๆ ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แรงดันปกติ ใช้เพื่อสูบน้ำนำมากักเก็บ หรือใช้สำหรับการใช้น้ำปริมาณน้อย

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แรงดันสูง ใช้ในการทำงานที่ต้องการแรงดันน้ำสูง เช่น การใช้น้ำสำหรับอุตสาหกรรม 

 

ระบบปั๊มน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในการเกษตรและในครัวเรือน สำหรับพื้นที่ที่ไกลจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถช่วยให้ได้พลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในการใช้ชีวิตได้

 

สำหรับการใช้ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร ทำให้สามารถสูบน้ำเพื่อการเกษตร หรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งได้ เพื่อให้มีน้ำพอเพียงต่อการใช้งาน 

 

หรือการใช้สำหรับครัวเรือน เพื่อสูบน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น แต่นอกจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในเครื่องสูบน้ำ ก็สามารถนำมาใช้กับการผลิตไฟฟ้าในบ้านได้ เช่นเดียวกัน

 

โดยการนำ พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นทางเลือกหนึ่งในการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิง เหมาะมากกับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่ในการใช้งานแต่ละแบบ ควรได้รับการวางระบบที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้งานเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานลักษณะต่าง ๆ 

 

SI22 Series Solar Pump 

อินเวอร์เตอร์ SI22 Series Solar Pumping Inverter

เครื่องแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ต้องมีการทำงานร่วมกับ แผงโซล่าเซลล์โดยตรง และเครื่องปั๊มน้ำ

 

รวมถึงการทำงานของปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ต้องได้รับการติดตั้ง วางระแบบ และใช้ Solar Pump Inverter ที่เหมาะสม SI22 Series Pumping Inverter ซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานคู่กับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ต้องได้รับพลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียร และกำลังไฟที่เพียงพอ 

 

คุณสมบัติ อินเวอร์เตอร์ SI22 Series Solar Pumping Inverter

– มีประสิทธิภาพสูง สามารถสูบน้ำได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

– ขนาดเล็ก เคลื่อนย้าย และติดตั้งได้อย่างสะดวกสบาย ประหยัดพื้นที่

– อัจฉริยะ มีฟังก์ชันเข้าใจง่าย สามารถใช้ได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

– มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว

– สามารถใช้งานร่วมไดรฟ์ได้หลากหลายรูปแบบ

 

ซึ่งการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควรได้รับการติดตั้งระบบโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การวางระบบอย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม  โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup