ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์น้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำการเกษตร เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของพืชผักต่าง ๆ น้ำจึงจำเป็นอย่างมาก แต่การใช้น้ำจำนวนมากอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเช่นกัน อาจต้องมีตัวช่วยเพื่อให้การสูบน้ำได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ นั่นคือระบบ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร

 

ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบไปด้วย แผงโซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำพลังงานมาใช้ในเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อใช้สำหรับการเกษตร โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ในระบบปั๊มน้ำแบบปกติเป็นการใช้เชื้อเพลิง เพื่อให้เครื่องปั๊มน้ำทำงาน แต่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้มีพลังงานใช้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน ไม่มีวันหมดสิ้น

 

โดยแผงโซลาร์เซลล์ จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระแสตรงไม่นิยมมากนัก ส่วนใหญ่จะใช้แบบกระแสสลับมากกว่า จึงต้องใช้ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้รับพลังงานกระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อขับปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Solar Pump Inverter

SI21 Solar Pump Inverter

ปัจจุบันอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานร่วมกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่สุด ได้กระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ ช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานได้เต็มที่

 

– มีระบบ MPPT ช่วยวิเคราะห์อัลกอริทึม เพื่อให้การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้ามีความเสถียร สม่ำเสมอ 

– สามารถแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้

– มีระบบการทำงานอัจฉริยะ ใช้งานได้ง่าย

มีระบบความปลอดภัยในตัว สำหรับการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

 

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถช่วยให้การสูบน้ำจากแหล่งน้ำ มากักเก็บไว้ในบ่อสำหรับเก็บน้ำ ซึ่งหากใช้เชื้อเพลิง จะต้องใช้ในปริมาณที่เยอะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง เหมาะอย่างมากในการใช้ในกลุ่มการเกษตร เพราะลงทุนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ในระยะยาว

รวมถึงการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีการออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องวางแผนจากหลายสิ่งด้วยกัน ได้แก่

 

– ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อชั่วโมง หรือต่อวัน

– ความลึกของบ่อน้ำ ที่ใช้กับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีความลึกกี่เมตร ?

– ความกว้างของบ่อน้ำ มีความกว้างเท่าไร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกี่นิ้ว ?

– ระยะห่างระหว่างแหล่งน้ำ และสถานที่ตั้งถังกักเก็บน้ำ ห่างกันกี่เมตร ?

– ความสูงจากพื้นดินของถังกักเก็บน้ำ มีความสูงกี่เมตร ?

 

เมื่อกำหนดแล้ว ช่างผู้เชี่ยวชาญจะสามารถติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และวางระบบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละพื้นที่

การติดตั้งระบบ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย บริษัท เทอร่า กรุ้ป จำกัด พร้อมให้บริการตัดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตร โดยผู้เชี่ยวชาญ และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup