พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีความสำคัญมาก ไม่มีวันหมดสิ้นไป เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นิยมนำมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพราะเซลล์พระอาทิตย์สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ 

 

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการทำการเกษตร

การติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีหัวใจหลัก 3 สิ่งด้วยกันได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ และปั๊มน้ำ

 

แผงโซล่าเซลล์ 

อุปกรณ์ลำดับแรกในการทำงานของระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรับ พลังงานแสงอาทิตย์ และนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแสไฟฟ้า เปลี่ยนไปเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากที่อื่น หรือสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองโดยตรง

 

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ (Solar Pump Inverter)

เป็นอุปกรณ์ สำหรับใช้คู่กับแผงโซล่าร์เซลล์โดยเฉพาะ ถูกนำมาใช้ในกลุ่มงานด้านการเกษตร สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือในกลุ่มที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการทำงานแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์กับปั๊มน้ำ ให้ได้พลังงานไฟฟ้าที่เสถียร เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของปั๊มน้ำ โดยต้องเลือก โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ ที่ตรงกับจุดประสงค์การใช้งาน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สุด หากเลือกไม่ถูกต้อง อาจไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ เช่น แผงโซล่าเซลล์ หรือ ปั๊มน้ำ

 

ปั๊มน้ำ 

อุปกรณ์สำคัญในวงจรการทำงานของระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ เพื่อนำมากักเก็บไว้ในแท้งค์น้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค โดยต้องคำนึงถึงความต้องการน้ำที่ใช้ในแต่ละวัน และขนาดของปั๊มน้ำต้องมีความสอดคล้องกันทั้ง แผงโซล่าเซลล์ และ โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้การสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานในการเกษตร

 

ข้อดีของการใช้ ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

  1. แม้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อสายจากแหล่งไฟฟ้าอื่น เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ได้คือจาก แสงอาทิตย์ สู่แผงโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้านำมาใช้งานต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ ปั๊มน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้เช่นกัน 

 

  1. ลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ได้ตามธรรมชาติ ไม่มีวันหมดสิ้น หมุนเวียนอยู่เสมอ สะอาดปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าพลังงาน 

 

  1. มีน้ำใช้เพียงพอ ต่อการใช้งานในเกษตรกรรม เพราะสามารถสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ทำให้หมดปัญหาเรื่องการมีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อการเกษตร

 

  1. ติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอด เนื่องจากเป็นระบบที่ได้พลังงานมาจากแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถมีพลังงานไฟฟ้าให้ได้ใช้ตลอด รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ มีช่างผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลอยู่เสมอ 

 

SI21 Series Solar Pump Inverter 

พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ สำหรับการทำงานร่วมกับ แผงโซล่าเซลล์และปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีคุณสมบัติสำหรับการทำงานควบคู่กับระบบปั๊มน้ำโดยเฉพาะ ทำให้ถูกสร้างมาอย่างเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอน

 

คุณสมบัติ

– สามารถใช้งานได้กับมอเตอร์ ​​S.R.M, P.M.S.M และ A.M. 

– ประหยัดพลังงาน และได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้น

– ได้กระแสไฟฟ้าที่เสถียร และ มีประสิทธิภาพสูงถึง 99.8% ด้วยเทคโนโลยี MPPT

– ง่ายต่อการใช้งาน 

– ติดตั้งได้ง่าย 

– สามารถดูการทำงานบนแอปพลิเคชั่น หรือบนคอมพิวเตอร์ ได้

 

สำหรับการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ควรได้รับการปรึกษา และติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การวางระบบมีความเหมาะสมกับการทำงานของปั๊มน้ำ และได้พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup