โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจทำให้เกิดการใช้พลังงานที่สูง การประหยัดพลังงานจึงเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ แต่ต้องยังคงการทำงานได้ตรงตามเป้าหมายอยู่ อาจใช้ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ หรือมีวิธีอื่น ๆ อย่างไรบ้าง นำมาฝากกันค่ะ

 

  1. แสงสว่างภายในโรงงาน

เลือกใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือหลอดไฟ ที่มีประสิทธิภาพสูง มีนวัตกรรมที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ เช่น มีระบบอัตโนมัติ หรือใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ โดยการติดตั้งหลังคาที่สามารถมีแสงสว่างผ่านได้ สามารถช่วยให้โรงงานสว่างได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ และเปิดไฟเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น 

 

  1. ทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงงาน

อุปกรณ์ภายในโรงงาน เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในบริษัท มีอายุการใช้งาน สามารถเสื่อมสภาพได้ตามกาลเวลา การทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงงาน สามารถช่วยป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ภายในโรงงานได้ รวมถึงได้เป็นการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายหรือไหม เพื่อให้ได้รับการซ่อมแซม ก่อนที่อุปกรณ์เสียหาย ทำให้อุปกรณ์ภายในโรงงานสามารถทำไงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

  1. ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ที่มีความนิยมสูงมากในปัจจุบัน โดยเพราะในงานด้านการเกษตร ช่วยให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้สำหรับการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ แผงโซล่าเซลล์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถได้พลังงานไฟฟ้าที่เสถียรมากขึ้น หรือให้ได้พลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยอาศัยอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยให้ควบคุมการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในความถี่ที่เหมาะสม เสถียรต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

 

  1. ติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงานพลังงานไฟฟ้า

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรเป็นเวลานาน หรือใช้เครื่องจักรอยู่เสมอ ควรมีตัวช่วยเพื่อปรับการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความประหยัดและเหมาะสมกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ มีหน้าที่ในการรับพลังงานไฟฟ้าและแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการทำงานของมอเตอร์ เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียร เหมาะสม หากได้รับพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการเสียหายได้ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์จึงมีหน้าที่มาช่วยใหการทำงานมีความปลอดภัย เสถียร และเหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

VEICHI AC310 Series Frequency Inverter

เป็นอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ที่ช่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานได้กำลังไฟที่เพียงพอ และทำงานได้อย่างปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ รวมถึงเป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถรองรับมอเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ

 

คุณสมบัติของ AC310 Series Frequency Inverter

– มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง

– รองรับมอเตอร์ ละโหลดได้หลายประเภท

– ควบคุมแรงบิดได้

– ติดตั้งได้ประหยัดพื้นที่

– มีระบบระบายความร้อนที่เชื่อถือได้

– เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างรวดเร็ว

– ออกแบบได้มาตรฐาน

 

การติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ต้องพิจารณาในหลาย ๆ ด้านก่อนการติดตั้ง เพื่อให้เข้ากับการทำงานของมอเตอร์ที่ใช้ ควรได้รับการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และมีช่างผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในเรื่องอินเวอร์เตอร์อย่างดี พร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานของไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup