อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ คืออปุกรณ์ที่ใช้สำหรับการปรับรอบการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับรอบมอเตอร์จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้

 

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ มีหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่มีแรงดันและความถี่คงที่ เปลี่ยนแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์ หลังจากนั้นแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถปรับแรงดันและความถี่ โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังเหมาะกับการทำงานของมอเตอร์แบบ 3 เฟส

 

วิธีเลือก อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ 

  1. ระบบพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ ควรเลือกอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าที่มี เช่น แบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส มีแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานเท่าไร ?
  2. ขนาดอินเวอร์เตอร์ ต้องมีความเหมาะสมกับกำลังของมอเตอร์ที่ใช้งาน 
  3. ความถี่ของมอเตอร์ต้องสามารถใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ได้
  4. แรงบิดของมอเตอร์ที่ใช้งาน ต้องเลือกอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม
  5. สถานที่ในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ สามารถติดตั้งเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 

อินเวอร์เตอร์จึงมีความสำคัญในการทำงานของมอเตอร์ในอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานจริง และประหยัดพลังงานที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงจำเป็นอย่างมาก

 

AC310 Series Frequency Inverter

เป็นอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ที่ช่วยปรับความถี่และแรงดันไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมอเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเสถียร เพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถควบคุมการใช้งานไฟฟ้าได้อย่างประหยัดยิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติของ AC310 Series Frequency Inverter

– มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง

– รองรับมอเตอร์ ละโหลดได้หลายประเภท

– ควบคุมแรงบิดได้

– ติดตั้งได้ประหยัดพื้นที่

– มีระบบระบายความร้อนที่เชื่อถือได้

– เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างรวดเร็ว

– ออกแบบได้มาตรฐาน

 

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ควรปรึกษาและทำการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การวางระบบอินเวอร์เตอร์สามารถใช้งานควบคู่กับระบบไฟฟ้าของโรงงานได้อย่างเหมาะสม ถูกติดตั้งในจุดที่ถูกต้อง โดย บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และติดตั้งอินเวอร์เตอร์​โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์และติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างดีที่สุด สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup