อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์  เป็นอุปกรณ์ช่วยให้การทำงานของมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อินเวอร์เตอร์จะช่วยในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของเครื่องจักร ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นได้

 

  1. อินเวอร์เตอร์ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่

การทำงานของอินเวอร์เตอร์ช่วยควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน และช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ทำให้ส่งพลังงานไฟฟ้าไปทำงานกับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. ประหยัดพลังงาน

อินเวอร์เตอร์จะช่วยลดปัญหาการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง โดยสามารถปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานเต็มประสิทธิภาพของมอเตอร์อยู่ตลอดเวลา

 

  1. ลงทุนครั้งเดียวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ

การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทำให้มอเตอร์มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา ในความถี่ที่ไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้มอเตอร์ควบคู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงาน ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ จึงมาช่วยควบคุมความเสถียรของการใช้พลังงานมอเตอร์ได้อย่างเหมาะสม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

 

VEICHI AC310 Series Frequency Inverter

VEICHI A310 Series Frequency Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ที่ช่วยควบคุมรอบมอเตอร์ให้ทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างเหมาะสม ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานในการใช้งานพลังงานไฟฟ้าของโรงงานได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติของ AC310 Series Frequency Inverter

– มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง

– รองรับมอเตอร์ ละโหลดได้หลายประเภท

– ควบคุมแรงบิดได้

– ติดตั้งได้ประหยัดพื้นที่

– มีระบบระบายความร้อนที่เชื่อถือได้

– เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างรวดเร็ว

– ออกแบบได้มาตรฐาน

 

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ต้องวิเคราะห์การใช้งานก่อน เพื่อให้สามารถติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการทำงาน โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานของไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup