อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์การเลือกซื้อ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ต้องสอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อให้อินเวอร์เตอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเลือกซื้อให้เหมาะสม 

 

ขั้นตอนที่ 1 ลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์

การใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีความแตกต่างกัน จำเป็นจะต้องเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ เครน เป็นต้น

 

ขั้นตอนที่ 2 หาข้อมูลมอเตอร์ที่ใช้งานจากเนมเพลท

ตรวจเช็คกระแสและกำลังของมอเตอร์เมื่อขับโหลดเต็มกำลัง เพื่อใช้ในการเลือกอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ซึ่งกระแสของมอเตอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณามอเตอร์ในด้านความเร็วรอบ ความร้อน และประสิทธิภาพการทำงาน

พิจารณาจากแรงบิดอุปกรณ์ ความเร็วของมอเตอร์ 

 

โหลดแบบแรงบิดไม่คงที่ ควรตั้งค่าความเร็วสูงสุด ในพิกัดของอัตราการไหล หากตั้งไม่เหมาะสมอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานเกินกำลัง

 

โหลดแบบแรงบิดคงที่ การปรับอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องจักร ที่มีแรงบิดคงที่ ต้องเช็คความสามารถของตลับลูกปืนที่เพลามอเตอร์ทำงานเป็นอย่างไร รวมถึงดูส่วนอื่นของเครื่องจักรที่ใช้งาน  

 

ขั้นตอนที่ 4 แรงบิดเมื่อเครื่องจักรสตาร์ท

แรงบิดตอนสตาร์ทของเครื่องจักรที่ต้องการจากมอเตอร์ ในการทำให้เครื่องจักรหมุน และเป็นการกำหนดกระแสที่พิกัดของอินเวอร์เตอร์ มักคิดแรงบิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อเครื่องจักรเริ่มการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเครื่องจักรแต่ละประเภท มีแรงบิดที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำได้ร่วมกับอุปกรณ์ได้

 

ขั้นตอนที่ 5 การเร่งความเร็วของมอเตอร์

การเร่งความเร็วของมอเตอร์ในเวลาที่ต้องการ เพื่อให้เครื่องจักร์ทำงานในความเร็วที่ต้องการ โดยมอเตอร์จะใช้กระแสไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์ สร้างแรงบิด Acceleration Torque 

 

ซึ่งการเลือกอินเวอร์เตอร์ต้องพิจารณา Acceleration Torque ให้ถูกต้อง หากเลือกผิดสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่น ทำให้อินเวอร์เตอร์ตัดวงจร หรือหากปรับสูงไป อาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย

 

ขั้นตอนที่ 6 การลดความเร็วของมอเตอร์ 

ในขณะที่มอเตอร์ทำการลดความเร็ว มอเตรอ์จะคืนพลังงานแก่ระบบและอินเวอร์เตอร์ หากตั้งค่าไม่ถูกต้องอินเวอร์เตอร์สามารถตัดวงจรได้ รวมถึงแรงบิดที่ลดความเร็วที่มีค่าสูงเกินไป อาจทำให้เครื่องจักรเสียหายได้เช่นเดียวกับการเร่งความเร็วของมอเตอร์

 

ขั้นตอนที่ 7 สภาพแวดล้อมโดยรอบสำหรับการติดตั้งอินเวอร์เตอร์

การติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย เพื่อให้ทำงานได้ดี ไม่เกิดการเสียหาย เช่น อุณหภูมิในพื้นที่รอบ ๆ ควรมีอุณหภูมิ 0 – 50 องศาเซลเซียส พิจารณาความชื้น ฝุ่น และน้ำ ในบริเวณโดยรอบ 

 

VEICHI AC310 Series Frequency Inverter

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ที่ช่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดพลังงานที่สุด เหมาะกับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา สามารถรองรับมอเตอร์ได้หลายรูปแบบ

 

คุณสมบัติของ VEICHI AC310 Series Frequency Inverter

– มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง

– รองรับมอเตอร์ ละโหลดได้หลายประเภท

– ควบคุมแรงบิดได้

– ติดตั้งได้ประหยัดพื้นที่

– มีระบบระบายความร้อนที่เชื่อถือได้

– เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างรวดเร็ว

– ออกแบบได้มาตรฐาน

 

เพื่อให้การติดตั้งอินเวอร์เตอร์มีความเหมาะสม และทำงานคู่กับมอเตอร์ เครื่องจักร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญติดตั้ง โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และมีช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานของไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup