พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งพลังงานที่มีการนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพลังงานหมุนเวียน ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติจึงไม่มีวันหมดไป และพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “โซลาร์เซลล์” ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์นี้จะทำการรับพลังงานแสงอาทิตย์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เราจึงต้องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “อินเวอร์เตอร์”

อินเวอร์เตอร์มีหลายประเภทใช้งานแตกต่างกัน เช่น อินเวอร์เตอร์ออนกริดใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า และอินเวอร์เตอร์ความถี่ใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ความถี่ที่ถูกออกแบบมา ให้สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ในการควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำได้

 

Solar Pump Inverter

SI21 Series Solar Pump Inverter

เป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสากลที่มีการนำมาใช้ทั่วโลก เพราะมีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับจากระบบการไฟฟ้าได้

 

โดย SI21 Series Solar Pump Inverter สามารถใช้งานได้ง่าย ด้วยปุ่มกด  มีระบบป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งป้องกันการเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน จึงมีความปลอดภัยสูง

 

เพื่อให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก่อนติดตั้งระบบควรคำนึกถึง

 

  1. ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อชั่วโมง หรือต่อวัน
  2. ความลึกของแหล่งน้ำ ระยะกี่เมตร ?
  3. ความกว้างของบ่อน้ำ แหล่งน้ำ คิดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง เช่น 6 นิ้ว หรือมีขนาดใหญ่กว่า
  4. ระยะห่างของแหล่งน้ำ กับถังน้ำ หรือจุดที่ต้องการใช้น้ำ
  5. ความสูงของถังกักเก็บน้ำกับพื้น สูงกี่เมตร ?

 

ซึ่ง SI21 Solar Pump Inverter เป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานที่ครอบคลุม 

– มีระบบ MPPT ที่วิเคราะห์อัลกอริทึมพลังงานที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ ให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เสถียรยิ่งขึ้น

– แปลงไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ช่วยให้ได้กำลังไฟที่มากขึ้น

– มีระบบอัจฉริยะในการใช้งาน ทำให้ใช้งานง่าย

– ประหยัดพลังงาน มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว

 

ในการวางระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรได้รับการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การวางระบบปั๊มน้ำถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้งาน บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด พร้อมดูแลและวิเคราะห์เพื่อวางระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup