อินเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้า ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรง เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ โดยไฟฟ้ากระแสตรงที่จะนำมาทำการเปลี่ยนนั้นมาจากแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง หรือแผงโซล่าเซลล์ก็ได้ไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้มานั้นจะเหมือนกับไฟฟ้าที่ได้จากปลั๊กไฟตามบ้าน โดยอินเวอร์เตอร์ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ พัดลม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าตรง

หน้าที่ หลักการทำงาน

อินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับ ที่สามารถปรับขนาดแรงดัน และความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรทั้ง 2 นี้ จะเป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่น และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์ โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ มีรูปคลื่นซายน์ แต่เอาท์พุตของ Inverter จะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปซายน์ นอกจากนั้น ยังมีชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ และวงอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3-phase Induction motor

VEICHI AC310 Series ใช้งานได้กับมอเตอร์ 3-phase แบบ Asynchronous และ Synchronous มอเตอร์เซอร์โว

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) VEICHI AC10 Series Frequency Inverter

 • ออกแบบให้มีความกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย – สำหรับเครื่อง อินเวอร์เตอร์ (Inverter) VEICHI AC10 Series Frequency Inverter ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มีความกระทัดรัดไม่กินพื้นที่มากสามารถติดตั้งง่าย ทั้งนี้ก็มีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับทุกสภาพอากาศ
 • สามารถติดตั้งได้หลากหลาย เช่น ติดตั้งกับราง, ด้านข้าง หรือติดตั้งแนวตั้ง – ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ เครื่อง อินเวอร์เตอร์ (Inverter)VEICHI AC10 Series Frequency Inverter  สามารถที่จะติดตั้งได้หลากหลาย ดังนั้นจะสามารถหมดกังวลเรื่องพื้นที่จำกัดได้เลย
 • ทนอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ไม่เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทนต่อทุกสภาพอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
 • มีการออกแบบที่เก็บสายไฟ ทำให้เดินสายไฟได้สะดวก
 • มีระบบการกระจายความร้อน และป้องกันอุปกรณ์จากฝุ่น
 • สามารถป้องกันได้หลากหลาย เช่น กระแสไฟเกิน และแรงดันไฟเกิน ได้ตลอดเวลา
 • มีประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชันไร้ขีดจำกัด เล็กแต่มีความอเนกประสงค์
 • สามารถเชื่อมต่อระบบ IOT ควบคุมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้
อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ VEICHI AC310 Series ช่วยให้การทำงานกับมอเตอร์ในโรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้ากับการทำงานในยุคสมัยนี้มากที่สุด

คุณสมบัติของ AC310 Series Frequency Inverter

 • มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง
 • รองรับมอเตอร์ ละโหลดได้หลายประเภท
 • ควบคุมแรงบิดได้
 • ติดตั้งได้ประหยัดพื้นที่
 • มีระบบระบายความร้อนที่เชื่อถือได้
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างรวดเร็ว
 • ออกแบบได้มาตรฐาน

การติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ VEICHI AC310 Series ควรติดตั้งอย่างถูกต้อง เพื่อให้อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานร่วมกับมอเตอร์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานของไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด