Solar Pump Inverterปัจจุบันระบบปั๊มน้ำพลังงานแสดงอาทิตย์ หรือ Solar Pump Inverter ถือเป็นระบบที่จำเป็นอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม เพราะสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาทำงานกับเครื่องปั๊มน้ำ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก แต่ต้องเลือก Solar Pump Inverter ให้เหมาะสม สำหรับใช้กับการปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

SI22 Series Solar Pump 

อินเวอร์เตอร์ SI22 Series Solar Pumping Inverter

เครื่องแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ต้องมีการทำงานร่วมกับ แผงโซล่าเซลล์โดยตรง และเครื่องปั๊มน้ำ

 

โดยใช้เทคโนโลยี MPPT หรือ Maximum Power Point Tracking คืออัลกอริธึม ที่ทำงานกับเครื่องผลิตไฟฟ้ากระแสตรง หรือการทำงานกับ แผงโซล่าเซลล์ เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยให้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรต่อการใช้งาน 

 

รวมถึงมีระบบ Hybrid สำหรับ ไฟแบบ AC/DC เหมาะกับการทำงานของกระแสไฟทุกรูปแบบ จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาของการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ทำให้สามารถกระจ่ายไฟไปยังเครื่องปั๊มน้ำได้อย่างดี

 

เครื่อง SI22 Series Solar Pump Inverter มีฟังก์ชันที่ใช้ง่าย ด้วยระบบสั่งการ Smart IOT และการใช้งานด้วย Application บน Smart Phone ทำให้สามารถดูแลได้ตลอดเวลา 

 

การใช้ Solar Pump Inverter สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงาน เพราะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ จึงลดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าได้ ในเวลาเดียวกันสามารถสูบน้ำได้จำนวนมากขึ้น มีระบบรักษาความปลอดภัยครบ หมดห่วงปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างแน่นอน

 

การติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วย SI22 Series Solar Pump Inverter อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างดี ต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญติดตั้งและดูแล เพื่อวางระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด พร้อมให้บริการทั้งจำหน่าย และติดตั้งระบบ Solar Pump Inverter โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ สนใจติดต่อสอบถาม 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup