ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หัวใจหลักหนึ่งอย่างของ ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Pump Inverter ) คือ แผงโซลาร์เซลล์ ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีกระบวนการทำงานอย่างไร บทความนี้เรานำข้อมูลดี ๆ มาฝากกันค่ะ

 

แผงโซลาร์เซลล์ คือ อุปกรณ์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการนำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่าย แต่การใช้แผงโซลาร์เซลล์สำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อให้ได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้งาน

 

กระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์จะทำงานเมื่อได้รับแสงแดด จากนั้นจะทำการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง และทำการเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า “อินเวอร์เตอร์”

 

เมื่อแสงอาทิตย์ กระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งผลิตจากวัสดุพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ไปสู่อินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

 

ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

หลังจากที่แผงโซลาร์เซลล์ทำการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว แผงโซลาร์เซลล์จะทำการจ่ายไฟต่อไปยัง “อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับให้ออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ในการควบคุมปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม

Solar Pump Inverter

อินเวอร์เตอร์ SI21 Series Solar Pump Inverter

SI21 Series Solar Pump Inverter

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในการขับมอเตอร์ปั๊มน้ำได้อย่างม่ีประสิทธิภาพ

– เหมาะกับการใช้งานด้านการเกษตร หรือต้องการสูบน้ำเพื่อใช้งาน

– ต้องติดตั้งควบคู่กับแผงโซลาเซลล์ เพื่อนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลง

– ประหยัด ลดค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

– เป็นอินเวอร์เตอร์มีระบบ MPPT เพื่อให้ได้พลังงานที่มีความเสถียร

– สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับได้

– ระบบความปลอดภัยในตัว

 

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ และระบบปั๊มน้ำต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแล เพื่อติดตั้งระบบต่าง ๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีที่สุด และสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม หากไม่มั่นใจ สามารถปรึกษาและติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด ได้ เราพร้อมดูแลการติดตั้งระบบโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รับรองความปลอดภัย และวางระบบอย่างถูกต้องแน่นอน สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup