ในกระบวนการผลิตสมัยใหม่ เครื่องจักร Computer Numerical Control (CNC) มีบทบาทสำคัญ และต้องการความละเอียด หรือมีความซับซ้อนสูง ส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในเครื่อง CNC คืออินเวอร์เตอร์ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของอินเวอร์เตอร์ภายในเครื่อง CNC ทำให้สามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมได้

เครื่องจักร CNC เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ต้องอาศัย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง รวมถึงมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเครื่องมือตัด หรือชิ้นงาน อินเวอร์เตอร์ หรือที่เรียกว่าไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความแม่นยำ และประสิทธิภาพของกระบวนการตัดเฉือน

อินเวอร์เตอร์คืออะไร

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร

อินเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปรับรอบการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับรอบมอเตอร์จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ โดยการเปลี่ยนความถี่ของไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่อง CNC สามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่น การตัด การเจาะ หรือการกัด ด้วยความเร็ว และแรงบิดที่ต้องการด้วยการปรับความเร็วมอเตอร์

การควบคุมความเร็วมอเตอร์

ระบบควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ของอินเวอร์เตอร์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร CNC มีความสามารถเพื่อปรับความเร็วของมอเตอร์ตามความต้องการของเครื่องจักร ด้วยการเปลี่ยนความถี่เอาต์พุต และแรงดันไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สามารถเพิ่ม หรือลดความเร็วของมอเตอร์ได้ ทำให้มีความเร็วตัด และอัตราป้อนได้หลากหลาย ผู้ปฏิบัติงานสามารถตั้งค่าความเร็วที่ต้องการผ่านแผงควบคุมของเครื่อง CNC และอินเวอร์เตอร์จะตอบสนองตามนั้น ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมกระบวนการตัดเฉือนที่แม่นยำ

รู้หรือไม่…อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กับ CNC ทำงานร่วมกันอย่างไร
รู้หรือไม่…อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กับ CNC ทำงานร่วมกันอย่างไร

 

 

รู้หรือไม่…อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กับ CNC ทำงานร่วมกันอย่างไร
รู้หรือไม่…อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กับ CNC ทำงานร่วมกันอย่างไร

 

 

รู้หรือไม่…อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กับ CNC ทำงานร่วมกันอย่างไร
รู้หรือไม่…อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กับ CNC ทำงานร่วมกันอย่างไร

ประโยชน์ของการใช้อินเวอร์เตอร์กับเครื่องจักร CNC

การบูรณาการของอินเวอร์เตอร์ภายในเครื่อง CNC ให้ประโยชน์ที่สำคัญหลายประการ ประการแรก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยให้มอเตอร์ทำงานตามความเร็วที่ต้องการ ช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ประการที่สอง ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการตัดเฉือนได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ความแม่นยำและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปดีขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับความเร็วของมอเตอร์ยังทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินการตัดเฉือนต่างๆ โดยรองรับวัสดุและข้อกำหนดในการตัดที่แตกต่างกัน

อินเวอร์เตอร์มีบทบาทสำคัญในการทำงานของเครื่องจักร CNC โดยให้การควบคุมที่แม่นยำ ความเร็วมอเตอร์ ด้วยการแปลงกำลังไฟ AC ความถี่คงที่เป็นไฟ AC ความถี่แปรผัน อินเวอร์เตอร์จึงสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ตามความต้องการในการตัดเฉือน ความสามารถนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความยืดหยุ่นของเครื่อง CNC ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากเครื่องจักร CNC ยังคงปฏิวัติการผลิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง การทำความเข้าใจส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น อินเวอร์เตอร์ จึงมีความสำคัญมากขึ้นในการเพิ่มศักยภาพสูงสุด

image
จุดเด่นพิเศษอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ รุ่น AC310
  • ประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง สำหรับการทำงานร่วมกับมอเตอร์ เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
  • รองรับการควบคุมได้หลากหลาย ทั้งซิงโครนัส และอะซิงโครนัส
  • สามารถควบคุมแรงบิดที่สูงได้อย่างแม่นยำ เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด
  • สามารถระบายความร้อนได้อย่างดี เชื่อถือได้ ลดปัญหาเครื่องร้อน
  • สามารถเชื่อมต่อระบบได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
  • ออกแบบแป้นพิมพ์สำหรับการใช้งานได้มาตรฐาน เข้าใจและใช้งานง่าย
  • อินเวอร์เตอร์มีขนาดที่เหมาะสม สามารถติดตั้งได้อย่างประหยัดพื้นที่

จำหน่ายอินเวอร์เตอร์ให้คำปรึกษาฟรี

image