อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับมอเตอร์และระบบไฟฟ้า เพื่อให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด หากได้รับการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง สามารถทำให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์มีปัญหาได้

การเลือก อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ให้เหมาะสมกับการทำงาน

ปัจจุบัน มีทั้งอินเวอร์เตอร์มีหลากหลายรุ่น และหลาย ทั้งราคาถูก และราคาแพง แต่สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อ ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียว ควรเลือกซื้อขนาดเหมาะสม และจะต้องเผื่อขนาดอินเวอร์เตอร์ให้เพียงพอด้วย เพื่อป้องกันการกระชากของไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้น เลือกประเภทของอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่จะลงทุน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์

โดยสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ อุณหภูมิรอบข้าง โดยปกติแล้วจะถูกกำหนดไว้ที่ 0-50 องศาเซลเซียส แต่หากนำไปติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ก็อาจจะต้องเพิ่มขนาดกิโลวัตต์ของอินเวอร์เตอร์ด้วย เพื่อไม่ให้อินเวอร์เตอร์ทำงานหนักจนเกินไป และอาจทำให้ตัวอินเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ

ความชื้นในบริเวณที่ติดตั้ง ควรอยู่ในระหว่างค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ในคู่มืออินเวอร์เตอร์ เช่น หากเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่น VEICHI AC310 Series และรุ่น VEICHI AC10 Series จะสามารถติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 5%~95%

ความสามารถในการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP : Index of Protection) ตรวจดูว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการติดตั้งหรือไม่ โดย อินเวอร์เตอร์รุ่น VEICHI AC310 Series และรุ่น VEICHI AC10 Series มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Standard) อยู่ที่ IP20 ซึ่งหมายถึง มีความสามารถในการป้องกันของแข็งที่มีขนาด 12 mm ขึ้นไป แต่ไม่สามารถป้องกันของเหลวได้

VEICHI AC310 Series Frequency Inverter

VEICHI AC310 Series Frequency Inverter

คุณสมบัติของ AC310 Series Frequency Inverter

  • มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานสูง
  • รองรับมอเตอร์และโหลดได้หลายประเภท
  • ควบคุมแรงบิดได้ 
  • ติดตั้งได้ประหยัดพื้นที่
  • มีระบบระบายความร้อนที่เชื่อถือได้
  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างรวดเร็ว
  • ออกแบบได้มาตรฐาน

อินเวอร์เตอร์ต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับมอเตอร์และระบบไฟฟ้า เพื่อให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด หากได้รับการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง สามารถทำให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์มีปัญหาได้ เช่น

  • อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถทำงานร่วมกับมอเตอร์
  • อินเวอร์เตอร์ได้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม
  • ระบบไฟฟ้ามีการขัดข้อง

ดังนั้น การประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการติดตั้ง และการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ควรได้รับการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และมีช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์การใช้งานของไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup