อินเวอเตอร์ปรับรอบมอเตอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันและความถี่คงที่ มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) จากนั้นจะถูกแปลงเป็นกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันไฟและความถี่ได้อีกครั้งหนึ่ง

การปรับรอบการทำงานของมอเตอร์ต้องอาศัยอิเวอร์เตอร์ในการปรับขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือความถี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ หากปราศจากอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ก็จะไม่สามารถปรับรอบความเร็วได้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดพลังงาน  อินเวอร์เตอร์ถือเป็นทางเลือกหลักๆที่ช่วยลดปัญหาหาพวกนี้ได้

วัตถุประสงค์หลักของการใช้งานอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ คือ การควบคุมการทำงานของตัวมอเตอร์ ดังนั้น หากโรงงานไม่มีอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ไว้ใช้งาน ก็จะมีผลเสียดังนี้

ไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า

เพราะอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งต้องเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสำรองไฟในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น รองรับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ที่มีความเหมาะสมกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

ในกรณีโรงงานที่ไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า หากเกิดแรงดันไฟตก ตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอาจทำให้เกิดการขัดข้อง และไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง หรืออาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย แต่ถ้ามีอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ที่มาพร้อมกับฟังค์ชั่นสำรองไฟได้ ก็จะทำให้ลดโอกาสในการเกิดไฟตกหรือกระชากที่ตัวเครื่องจักรเอง อีกทั้งยังป้องกันแรงดันไฟจากแหล่งจ่ายอื่นได้

มอเตอร์ทำงานหนัก และเปลืองพลังงาน

มอเตอร์ คือ อุปกรณ์สำหรับใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ซึ่งนิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน มี 2 ประเภท ได้แก่ มอเตอร์กระแสตรง และ มอเตอร์กระแสสลับ  ซึ่งการซื้อ มอเตอร์ต้องเลือกให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรเลือกมอเตอร์แบบ 3 เฟส ซึ่งสามารถปรับความเร็วรอบได้จากการปรับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยใช้คู่กับ อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ แต่หากไม่มีอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ก็จะทำให้การทำงานของมอเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ

การเลือก อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความสำคัญมาก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การวางระบบอินเวอร์เตอร์มีความเหมาะสม โดย บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด จำหน่ายอินเวอร์เตอร์และติดตั้งอินเวอร์เตอร์​โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์และติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานได้อย่างดีที่สุด สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup