Solar Pump Inverter นอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษแล้ว ยังมีคุณสมบัติเด่นตรงที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีแสงแดด ช่วยให้เรามีน้ำใช้ได้ตลอดเวลา แม้จะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไม่มีน้ำประปา และไฟฟ้าเข้าถึง หรือพื้นที่ห่างไกล

  อินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับโซลาเซลล์ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงเเหล่งน้ำใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องง้อสายส่งไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟแต่อย่างใด รวมทั้งติดตั้งและใช้งานง่าย วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการตั้งแต่Solar Pump Inverter เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ

การติดตั้ง Solar Pump Inverter 

ขั้นแรกคือจะต้องคำนึงถึงทิศทางในการติดตั้ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และได้ค่าพลังงาน หรือการผลิตให้ได้มากที่สุด ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับหน้างานการติดตั้ง ตามลักษณะโครงสร้างของสถานที่ แต่โดยปกติการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะหันแผงโซล่าเซลล์ทำมุมลาดเอียงไปทางทิศใต้ เพื่อสอดสอดคล้องกับการโคจรของพระอาทิตย์ ที่ขึ้นทางทิศตะวันออก และ ตกทางทิศตะวันตก  และที่สำคัญต้องไม่มีร่มเงาบังจากต้นไม้ หรือ อาคารบ้านเรือน ตึกสูงต่างๆ 

  • ติดตั้งใกล้กับแผงโซลาร์เซลล์ (PV ; Photovoltaic) เนื่องจากหากวางใกล้กันก็จะทำให้ประหยัดสายไฟ DC ที่เดินจาก PV ไปยัง ตู้ Combiner Box ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะติดตั้งในห้อง Inverter Room ถ้าหาก ติดตั้ง Solar Pump Inverter ห่างจาก PV มากเกินไป เป็นร้อยๆเมตร อาจมีผลเรื่องแรงดันตก ซึ่งจะมีปัญหาตามมาทีหลังที่ต้องเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นไปอีก
  • ถ้าการติดตั้งใกล้กับห้อง MDB จะทำให้เราต้องนำกระแสไฟฟ้าที่ได้จาก อินเวอเตอร์มาเชื่อมต่อขนานเข้ากับตู้ MDB เพื่อส่งต่อไปไฟอาจจะตกได้ทั้งโรงงาน ดังนั้นเมื่อเราไว้ใกล้กับตู้ MDB ก็ทำให้ใช้สายไฟฟ้า AC สั้นลงด้วยก็จะทำให้ประหยัดค่าสายไฟฟ้า อีกทั้งหากระยะสายยาวเกินเป็น ร้อยๆเมตร เราก็ต้องเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นไปอีก เพื่อป้องกันแรงดันตกคร่อม (Voltage Drop)
  • อินเวอร์เตอร์ ต้องอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือโอเพ่นแอร์ ที่มีหลังคากันแดดกันฝนได้ เพื่อยึดระยะเวลาการใช้งาน จริงๆแล้วอินเวอเตอร์ เวลาทำงานจะมีความร้อนแผร่กระจายแบบร้อนจัด อินเวอเตอร์ส่วนใหญ่จึงถูกออกแบบมาให้ทนแดด ฝน 

ข้อสรุปทั้ง 3 ข้อ คือต้องพิจารณาสถานที่ติดตั้งเป็นกรณีแต่ควรให้ความสำคัญกับค่า Loss ของสาย DC (คืออย่าให้สาย DC ยาวเกินไป) เป็นอันดับแรก คือติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ เพื่อจะลดต้นทุนและสร้างคุณภาพให้กระบวนการ 

SI21 Solar Pump Inverter

  ปัจจุบันอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานร่วมกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่สุด ได้กระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ ช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานได้เต็มที่

  ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถช่วยให้การสูบน้ำจากแหล่งน้ำ มากักเก็บไว้ในบ่อสำหรับเก็บน้ำ ซึ่งหากใช้เชื้อเพลิง จะต้องใช้ในปริมาณที่เยอะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง เหมาะอย่างมากในการใช้ในกลุ่มการเกษตร เพราะลงทุนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ในระยะยาว

  การติดตั้งระบบ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย บริษัท เทอร่า กรุ้ป จำกัด พร้อมให้บริการตัดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตร โดยผู้เชี่ยวชาญ และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร สนใจติดต่อ 02-328-0801