อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ปรับรอบการทำงานของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้งาน ซึ่งการปรับรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมจะช่วยให้ระบบการทำงานถูกต้อง และสามารถช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ ระบบพัดลม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนและงานทั่วไปในระบบ

อินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ จึงมีความสำคัญในการทำงานของมอเตอร์ในอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานจริง และประหยัดพลังงานที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงจำเป็นอย่างมาก

ส่วน Solar Pump Inverter หรือ อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำพลังงานมาใช้ในเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อใช้สำหรับการเกษตร โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ในระบบปั๊มน้ำแบบปกติเป็นการใช้เชื้อเพลิง เพื่อให้เครื่องปั๊มน้ำทำงาน แต่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้มีพลังงานใช้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน ไม่มีวันหมดสิ้น

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถช่วยให้การสูบน้ำจากแหล่งน้ำ มากักเก็บไว้ในบ่อสำหรับเก็บน้ำ ซึ่งหากใช้เชื้อเพลิง จะต้องใช้ในปริมาณที่เยอะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง เหมาะอย่างมากในการใช้ในกลุ่มการเกษตร เพราะลงทุนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ในระยะยาว

จะเห็นได้ว่า อินเวอร์เตอร์ ทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการใช้งาน และความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามอินเวอร์เตอร์ปรับรอบมอเตอร์ และ Solar Pump Inverter ก็ถูกสร้างมาเพื่อทำให้เราสะดวกขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตให้ถูกลง เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดต้นทุนในภาวะที่มีเศรษฐกิจมีการแข่งขันในเรื่องราคาสูงขึ้น  บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลรักษา และติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รับประกันอุปกรณ์ สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup