Solar Pump Inverter อุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานหรืออินเวอร์เตอร์ ได้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มน้ำรูปแบบต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ หรือน้ำมันเชื้อเพลิงให้สิ้นปลือง โดยที่ตัวอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ถูกออกแบบมาให้ทนต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง และทนต่อสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก ก็ยังคงประสิทธิภาพและความคงทน เป็นเหตุผลที่เกษตรกรหลายคนหันมาใช้ Solar Pump Inverter กัน 

ข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ Solar Pump Inverter

  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแทน
  • ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องเพื่อทำให้เครื่องทำงาน จึงทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันมาเติมเหมือนเครื่องสูบน้ำแบบเดิม
  • เป็นทางเลือกพลังงานทดแทนที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษหรือของเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง สิ่งแวดล้อมตรงบริเวณโดยรอบ
  • มีน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนที่ใช้งานได้ง่าย แม้กระทั่งใส่รถเข็นหรือรถลากในการสูบน้ำรดพืชผักการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่กว้าง หรือเข็นเคลื่อนที่ไปตามแนวคันนาได้อย่างสะดวก
  • มีอายุการใช้งานนาน 20 – 25 ปี ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่บ่อยๆ
  • สามารถใช้ได้ทั้งน้ำบาดาลที่มีน้ำลึก หรือหนองน้ำตื้น โดยเลือกใช้กำลังแรงม้าให้เหมาะสมกับความลึกระดับน้ำ

Solar Pump Inverter เหมาะกับ

อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ เป็นสิ่งที่เหมาะกับเกษตรกร ที่จำเป็นต้องใช้การสูบน้ำเพื่อใช้ในการปลูกพืช เพราะช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงาน อินเวอร์เตอร์จึงเหมาะกับพื้นที่ ที่ทำการเกษตรที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เกษตรหลายคนใช้ปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำหลักเข้าสู่บ่อพักน้ำหรือคลองส่งน้ำย่อยในพื้นที่ ที่สายไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก แต่ Solar Pump Inverter ไม่เพียงแค่ใช้ในภาคการเกษตรเท่านั้น เพราะยังสามารถใช้ในชุมชน วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้า และน้ำประปาเข้าไม่ถึงได้อีกด้วย

Solar Pump Inverter เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับพื้นที่ห่างไกล เพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ว่าบริเวณไหนก็ใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด แล้วยังเข้ามาช่วยในเรื่องลดต้นทุนเกษตรกร ประหยัดต้นทุนการผลิต บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลรักษา ร่วมทั้งติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รับประกันอุปกรณ์ สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-328-0801 หรือ Line : @teragroup